Pro pořadatele

Pro pořadatele

Informace pro pořadatele

V případě že máte zájem pozvat nás na vystoupení, tak stačí se domluvit telefonicky na čísle 736 646 777 nebo na emailu pro.fik@)seznam.cz. Uzavřením smlouvy ať už písemné nebo ústní se pořadatel zavazuje k souhlasu s našimi požadavky uvedenými zde níže. Volný termín je možné zjistit z našeho rozpisu akcí, tento rozpis je pravidelně aktualizován. Pro vystoupení požadujeme zajistit následující:

Po technické stránce:

 • kryté pódium (pro venkovní akce) s pevnou bezprašnou podlahou minimálně 5×5 m
 • kvalitní přívod 220V nebo 380V (zásuvka 16 nebo 32A) do 10m od podia
 • zabezpečené parkování pro 3 vozidla a přívěsný vozík pro kapelu
 • stůl a židle pro 5 členů kapely buď na pódiu nebo v jeho těsné blízkosti
 • kvalitní přívod 2x 230V/16A nebo 400V/32A  s platnou revizní zprávou do 10m od podia
 • Pořadatel přebírá odpovědnost za případnou škodu, způsobenou vlivem nesprávně zapojených zásuvek, nedostatečného uzemnění nebo přepětí

Plakáty (pro veřejné akce):

 Plakáty ke stažení na webu

Výrobu plakátů si může zajistit pořadatel sám, naše logo najdete  na zdejšich stránkách ke stažení pro grafický návrh plakátu. Reklamu na vystoupení kapely POSEIDON si zařidí kompletně pořadatel.

Občerstvení:

Nealko nápoje + káva, popř večeři. Občerstvení pro kapelu hradí pořadatel produkce. Ostatní případné občerstvení – dle dohody na místě s pořadatelem.

Cena produkce:

Cena je stanovena na základě dohody pořadatele s umělcem a skládá se z ceny za samotní vystoupení + ceny za dopravu podle ujetých kilometrů. Počítá se vždy cena za cestu tam i zpět.

Cena vstupného (pro veřejné akce):

Cenu vstupného na akci určuje výhradně pořadatel. Pořadatelem určená cena vstupného nijak neovlivňuje dohodnutou cenu produkce.

Pořadatelská služba:

Pořadatel je POVINEN zajistit kvalitní pořadatelské služby zejména z důvodů zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku v místě konání akce a zodpovídá za případné neukázněné chování návštěvníků, především pak zamezením jejich možného vniku na pódium nebo případného poškození nástrojů a techniky kapely. V případě že k takové škodě dojde, tak tuto škodu kapele uhradí pořadatel akce v plném rozsahu.

Vlastní produkce:

Není-li ujednáno jinak dostaví se kapela na místo konání akce cca v 18:00 hodin.

 • 18:00 – 20:00 – stavba aparatury se zvukovou zkouškou.
 • 20:00 – 01:00 – vlastní produkce (včetně přestávek)
 • 01:00 – 03:00 – demontáž aparatury.

Do odjezdu souboru požadujeme nechat rozsvíceno, jak na sálech, tak i ve venkovních areálech.

Zrušení smluvené akce:

 • Akci lze zrušit nejpozději 10 dnů před smluveným termínem – ZDARMA
 • v kratším termínu činí poplatek za zrušení akce 1000,- Kč
 • V případě zrušení akce v den jejího konání činí 1500,- Kč

Pokud k tomuto dojde až na místě konání, tak pořadatel uhradí kapele rovněž cestovní náklady.

STAGE PLAN KAPELY POSEIDON

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *